یه عالمه اس ام اس
اس ام اس سری (3)

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم:

1- دوستت دارم
2- خیلی باحالی
3- به یادتم
4- ارزش زنگ زدن رو نداری!  


************ **
اگر آسمون بیفته. اگر زمین بلرزه. اگر خورشید سیاه شه. اگر ماه به دو نیم شه. اگر دریا صحرا شه. . . . . . . . بدبخت داره قیامت میشه. نشستی اف می خونی!!؟  


************ **
دوست داشتم تو بخورم؟؟؟  اما حیف باید تا عید قربان سال دیگه صبر کنم  


************ **
میدونی به یه دختر خوش گل که لباس خواب پوشیده چی میگن؟میگن: شب بخیر! 


************ **
دوستت ندارم به اندازه اقیانوس، چون یه روز تموم می شه.
دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه.
دوستت دارم به اندازه روت که هبچوقت کم نمی شه!
 
************ **

تو قندی...
نباتی...
شکلاتی...
عسلی...
یا که شیرینی نداری بدی من با چاییم بخورم؟  

************ **
زندگی دو چیز به من آموخت . . .

که هرچی فکر می کنم یادم نمیاد چی بود!