یه عالمه اس ام اس
اس ام اس سری (11)

نخواهم گل که گل بی اعتبار است، تمام عمرگل فصل بهاراست، تورا خواهم من ازگلهای عالم، که عطر توهمیشه ماندگار است. 

 ازدیارآشنایی پاکشیدن مشکل است / ازتوای آرام جانم، دل بریدن مشکل است.  

 ----------------------------

گویند دم مرگ توان دید تو را، ای کاش که هر دمم ، دم مرگ بود.  

 ----------------------------

کاش می شد بوسه بارانت کنم،جان عاشق را به قربانت کنم،ای که دور از من در قلب منی،باورکن که دنیای منی.  

 ----------------------------

ما غم زده شهر خرابیم، گر می نخوریم خانه خرابیم، ما ز کسی کینه نداریم، یک شهر پر از دشمن و یک دوست مثل توداریم. 

 ----------------------------

 وقتی دلم برات تنگ میشه یه ستاره از اسمون می یفته. اگه آسمون بی ستاره شد تقصیرخودته. 

 ----------------------------

 تودرجان منی من غم ندارم، توایمانه منی من کم ندارم، اگردردم تویی دردم فزون باد، گرعشقم تویى سهمم جنون باد، صدایم کن صدای تو ترانه ست، کلامت  آیه های عاشقانه ست. 

 ----------------------------

 باغبان در باز کن من عاشق گل نیستم، من خود گلی دارم که مشتاق گلستان نیستم. 

 ----------------------------

 نازنین چه دعا بهتر از این خنده ات از سر شوق,نشود هیج غروبت غمناک.  

 ---------------------------- 

بیا جانا که جانانم تویی تو, بیا یارا که سلطانم تویی تو, تو خود دانی که غیر از تو ندارم, بیا جانا که دنیایم تویی تو.  

 ----------------------------

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم، بعد از این بوسه دگر بار خطایی نکنم، بوسه دادی و چو برخاست لبم از لب تو، توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم.

 ----------------------------